• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
wtorek, 20 listopada 2018
INFORMACJA GOPS
poniedziałek, 16 lipca 2018
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż na stronie internetowej www.gops.zukowice.pl w zakładce druki do pobrania dostępne są nowe wzory wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia Dobry Start, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń opiekuńczych, które będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r.

 
INFORMACJA GOPS
piątek, 13 lipca 2018
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z/s w Nielubi podaje szczegółowe informacje o terminie składania wniosków oraz wypłacie świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 12 lipca 2018
altTrwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Zakres prac  obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zamontowane okotarowanie oraz zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń oraz mebli gastronomicznych do kuchni.
 
Dodatkowo wykonane zostaną prace związane  z hydroizolacją ścian i podłóg,  przebudowa pomieszczeń na parterze (nowe ścianki działowe, naprawa istniejących
Więcej…
 
INFORMACJA
czwartek, 12 lipca 2018
altSzanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice
 

Uprzejmie informuję, że w dniach:
  
  23.07.2018r. godz. 17.00 w m. Nielubia – świetlica wiejska,
                  24.07.2018r. godz. 17.00 w m. Brzeg Głogowski – Szkoła Podstawowa
Więcej…
 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019 D W M. GLINICA - BUDOWA CHODNIKA
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w miejscowości Glinica rozpoczęły się prace związane z budową chodnika. Przedmiotem zadania jest  budowa chodnika o długości  195 m po lewej stronie  drogi powiatowej 1019D . Budowa chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, krawężnika betonowego, ścieku z kostki betonowej. Odwodnienie chodnika ma następować głównie poprzez spadki poprzeczne. Zadanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Koszt wykonania zadania to blisko 135.000,00 zł, z czego 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego.  Zakończenie prac drogowych – planowane jest w sierpniu br.
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA PIKINIK RODZINNY „WAKACJE Z RODZINĄ" W M. ZABŁOCIE
wtorek, 10 lipca 2018
alt
15 lipca 2018 r.  o godzinie 16:00
w miejscowości ZABŁOCIE odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.  
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NIELUBI NABIERA TEMPA
poniedziałek, 09 lipca 2018
altBudynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi z dnia na dzień zmienia swój wizerunek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, już dziś widać, jak bardzo potrzebny był remont tej placówki oświatowej.

Prace związane z termomodernizacją i gruntownym remontem w szkole w Nielubi przebiegają w sprawnym  tempie. Trwają zaawansowane prace w różnych branżach tj. konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej. Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, gdyż trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych i malowaniem elewacji. W chwili obecnej zakończyły się już prace zawiązane z ociepleniem części elewacji zewnętrznej, ociepleniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej oraz wymieniane jest pokrycie dachowe.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 09 lipca 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.
 
Agrofag: Chwościk buraka Roślina: Burak cukrowy i pastewny
Agrofag: Fuzarioza kolb kukurydzy Roślina: Kukurydza
Agrofag: Omacnica prosowianka Roślina: Kukurydza
 
DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W NOWY SPRZĘT RATOWNICTWA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
czwartek, 05 lipca 2018
altGmina Żukowice dokonała zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żukowice o łącznej wartości ponad 21.000 złotych.

W skład zakupionego wyposażenia weszły:
- 2 defibrylatory z doradcą RKO Samarytanin PAD 500P
- 2 zestawy zestaw PSP R1 w plecaku z szynami Kramera deską ortopedyczną i pediatryczną.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota udzielonej dotacji celowej stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to 1%.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DROGI W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA
środa, 04 lipca 2018
altRozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi gminnej nr 100041 D w m. Kamiona na odcinku 549 m w ramach zadania pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona".

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami obniżonymi na wysokości istniejących zjazdów oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z drogą powiatową. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej w m. Kamiona. Cała wartość zadania szacowana jest na kwotę blisko 700.000,00 zł.
Więcej…
 
„DOBRY START” 300 ZŁ DLA UCZNIA
wtorek, 03 lipca 2018
altŚwiadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Więcej…
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2017. Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas XLIII sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 29.06.2018 r. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2017 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice oraz Sołtysi. Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy  – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn
Więcej…
 
ODRZAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI W M. CZERNA
poniedziałek, 02 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, Gmina Żukowice". W ramach zadania zostanie gruntownie zmodernizowany plac zabaw, który zyska nowe urządzenia takie jak: bujak, zestaw zabawkowy, huśtawkę wagową i wahadłową oraz piaskownicę. Na placu zamontowane zostaną również ławki parkowe, kosze na śmieci, cały teren zostanie ogrodzony. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia typu: orbitrek, prasa nożna oraz atlas jednostanowiskowy do wyciskania. Dodatkowo zostaną zamontowane dwie edukacyjne gry terenowe dotyczące walorów przyrodniczych rzeki Odry i jej znaczenia dla ekosystemu.
Więcej…
 
XLIII SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 lipca 2018
alt
W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyła się XLIII  zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 29 czerwca 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

KAPUSTA - BIELINEK KAPUSTNIK

KAPUSTA - MSZYCA KAPUŚCIANA
 
 
GMINA ŻUKOWICE WYRÓŻNIONA W KONKURSIE „SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII”
środa, 27 czerwca 2018
Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii  Elektrycznej przy wsparciu Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Konkurs miał na celu wspieranie współpracy pomiędzy samorządami i spółkami energetycznymi na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji w Polsce.
Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ
wtorek, 26 czerwca 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz czternasty imprezę integracyjną pn. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach:
22 czerwca 2018r. Brzeg Głogowski, 23 czerwca 2018r. Szczepów, 24 czerwca 2018r.  Nielubia.
          
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH
poniedziałek, 25 czerwca 2018
 
altW związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.06.2018 r. w sprawie niezwłocznego powołania komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą Wójt Gminy Żukowice przypomina, że rolnicy mogą już składać stosowne wnioski.
Więcej…
 
STYPENDIA ORAZ NAGRODY NAUKOWE DLA UCZNIÓW
piątek, 22 czerwca 2018
altZgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży” dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie  stypendium Wójta Gminy Żukowice w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice”.
 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 175
Top! Do góry