• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 24 kwietnia 2019
ZAWIADOMIENIE - XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 15 października 2018
alt
Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Odpowiedzi na interpelacje.
4.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowice.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8.    Podsumowanie kadencji 2014-2018.
9.    Interpelacje radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie sesji.

    Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia  udziału w pracach organów gminy.   
 
                                                                 Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                            Beata Stachak
 
Top! Do góry